admin

administrator

ᴋʜôɴɢ xô ɴɢã

Hay

sᴜɴɢ ʜᴏᴀ ᴄᴀɪ

………………………………………………………………

ᴋʜ ᴀᴄʜ sᴀ ʏ s ɪɴ

Đang cập nhật

ʟ ᴏɪ ᴋʜ ᴀɪ

ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴠụ ɴổ súɴɢ ɴʜắᴍ ᴠàᴏ ᴄựᴜ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜậᴛ ʙảɴ sʜɪɴᴢᴏ ᴀʙᴇ ᴋʜᴀɪ ʜắɴ ᴍᴜốɴ sáᴛ ʜạɪ ᴠị…

ᴀʟᴀsᴋᴀ ᴛừ ᴍỹ

Đang cập nhật…

Đứᴄ ᴛʜúᴄ ɢɪụᴄ

ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴘʜảɴ đốɪ ᴠɪệᴄ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴍᴜốɴ ᴛʀả ʟạɪ ᴛᴜᴀʙɪɴ ᴋʜí ᴄʜᴏ ɴɢᴀ để ᴍᴏsᴄᴏᴡ ᴋʜôɪ ᴘʜụᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ…

ᴄ ᴏɴɢ ʙ ᴏ ᴅ ᴀɴʜ ᴛ ɪɴʜ

Đàɪ ɴʜᴋ ɴɢàʏ 𝟾-𝟽 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋẻ ʙắɴ ᴄựᴜ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴀʙᴇ sʜɪɴᴢᴏ ʟà ᴄựᴜ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘʜòɴɢ…

ɴʜữɴɢ ʙảᴏ ʙốɪ

Đang cập nhật…