Bất Động Sản

sᴜɴɢ ʜᴏᴀ ᴄᴀɪ

………………………………………………………………

ᴋʜ ᴀᴄʜ sᴀ ʏ s ɪɴ

Đang cập nhật

ᴛʜᴄɪʜ ɴʜᴀᴛ ᴛᴜ

………………………………………….

ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀᴛ ʙᴏɴɢ ʟᴀɪ

………………………………………………..

ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ʙị ʙ.ắ.ᴛ ɢ.ɪ.ữ

ᴄựᴜ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴀʙᴇ sʜɪɴᴢᴏ ʙị ʙ.ắ.ɴ, đượᴄ đưᴀ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟾.𝟽. ᴄựᴜ ᴛʜủ ᴛướɴɢ…

xᴇ ʙᴜ ʏᴛ ᴅᴜ ɴɢ ʜᴅ

Đốι dιện ngυy cơ вị ngân нàng тнυ gιữ тàι ѕản тнế cнấp là 57 хe вυýт, công тy тnнн…

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜậᴛ ʙảɴ

Đàɪ ɴʜᴋ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ʙảɴ đưᴀ ᴛɪɴ ᴄựᴜ ᴛʜủ ᴛướɴɢ sʜɪɴᴢᴏ ᴀʙᴇ ɴɢã ɢụᴄ ᴋʜɪ ʙị ʙ.ắ.ɴ ᴠàᴏ ɴɢựᴄ. Ôɴɢ…

ᴛʜᴜᴏɴɢ ᴛɪɴ

ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ôɴɢ ᴀʙᴇ ᴄó ᴛʜể đã ʙị ᴛʜươɴɢ. ᴍộᴛ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ɴʜᴋ ở…

ᴄᴏɴɢ ᴠɪɴʜ

ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜủ ʙáɴʜ ɢạᴏ đᴀɴɢ đượᴄ ɴɢʜỉ ʜè, ᴄôɴɢ ᴠɪɴʜ ᴠà ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ đã đưᴀ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴠề ɴɢʜệ ᴀɴ…