Thế giới

ʟ ᴏɪ ᴋʜ ᴀɪ

ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴠụ ɴổ súɴɢ ɴʜắᴍ ᴠàᴏ ᴄựᴜ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜậᴛ ʙảɴ sʜɪɴᴢᴏ ᴀʙᴇ ᴋʜᴀɪ ʜắɴ ᴍᴜốɴ sáᴛ ʜạɪ ᴠị…

ᴀʟᴀsᴋᴀ ᴛừ ᴍỹ

Đang cập nhật…

Đứᴄ ᴛʜúᴄ ɢɪụᴄ

ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴘʜảɴ đốɪ ᴠɪệᴄ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴍᴜốɴ ᴛʀả ʟạɪ ᴛᴜᴀʙɪɴ ᴋʜí ᴄʜᴏ ɴɢᴀ để ᴍᴏsᴄᴏᴡ ᴋʜôɪ ᴘʜụᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ…

ᴄ ᴏɴɢ ʙ ᴏ ᴅ ᴀɴʜ ᴛ ɪɴʜ

Đàɪ ɴʜᴋ ɴɢàʏ 𝟾-𝟽 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋẻ ʙắɴ ᴄựᴜ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴀʙᴇ sʜɪɴᴢᴏ ʟà ᴄựᴜ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘʜòɴɢ…

ɴʜữɴɢ ʙảᴏ ʙốɪ

Đang cập nhật…

ᴛ ɪɴ ʜɪ ᴇᴜ s ᴏɴɢ

ɴʜᴋ ᴠà ᴋʏᴏᴅᴏ đềᴜ đưᴀ ᴛɪɴ ᴄựᴜ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜậᴛ ʙảɴ sʜɪɴᴢᴏ ᴀʙᴇ đượᴄ đưᴀ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ…

ʜ ɪᴇɴ ᴛʀ ᴜᴏɴɢ

ʜãɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴋ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄựᴜ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴀʙᴇ sʜɪɴᴢᴏ ʙị ʙắɴ ᴠàᴏ ɴɢựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴘʜáᴛ…

ᴄ ᴀɴ ᴄ ᴀɴʜ

ɴɢàʏ 𝟾/𝟽, ʜãɴɢ ᴛɪɴ ᴋʏᴏᴅᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄựᴜ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴀʙᴇ sʜɪɴᴢᴏ ʙị ᴛấɴ ᴄôɴɢ ʙằɴɢ súɴɢ ᴠà…

ᴛ ɪɴʜ ʜ ɪɴʜ sᴜ ᴄ ᴋʜᴏᴇ

ᴄáᴄ ʜãɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ ᴄựᴜ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜậᴛ sʜɪɴᴢᴏ ᴀʙᴇ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ sɪɴʜ…

ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴠà ᴜᴋ

ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴢᴇʟᴇɴsᴋʏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, sự ủɴɢ ʜộ ᴍạɴʜ ᴍẽ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴋɪᴇᴠ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀʏ đổɪ…