Tin Tức

ᴋʜôɴɢ xô ɴɢã

Hay

ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ

ᴠɪệᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɢɪá, sử ᴅụɴɢ ǫᴜỹ ʙìɴʜ ổɴ ᴠà ǫᴜảɴ ʟý ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴛừ ɴăᴍ…

ᴍấᴛ ᴛʀắɴɢ

ʜồɴɢ Đăɴɢ ᴠà ʜồ ʜᴏàɪ ᴀɴʜ đã ʙắᴛ đầᴜ ᴄʜịᴜ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴠì ồɴ àᴏ ᴄʜấɴ độɴɢ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ…

ᴋɪềᴜ ᴛʜᴀɴʜ

ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ᴅư ʟᴜậɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʙàɴ ᴛáɴ ᴋʜôɴɢ ɴɢừɴɢ ᴠề ɴɢʜɪ ᴠấɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜồ ʜᴏàɪ ᴀɴʜ…

𝟹𝟹 ɴɢ ᴜᴏɪ ᴠ ɪᴇᴛ

ʙộ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ xáᴄ ɴʜậɴ 𝟹𝟹 ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ đã ʙị ʙắᴛ ᴠớɪ ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴍở “ᴛɪệᴄ ᴍᴀ ᴛúʏ” ở ᴛỉɴʜ…

x ᴀɴɢ ɢɪ ᴀ

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴘʜᴀ ᴄʜế, ʙᴜôɴ ʙáռ ɢầɴ 𝟸,𝟽 ᴛʀɪệᴜ ʟíᴛ xăɴɢ ɢɪả, ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴠừᴀ ʙᴀɴ…

ᴘʜ ᴏ ɢᴅ

Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛỉɴʜ ủʏ ʜà ᴛĩɴʜ xáᴄ địɴʜ ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴôɴɢ…

ᴄựᴜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ

ɴɢàʏ 𝟼/𝟽, ᴛᴀɴᴅ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đưᴀ ʀᴀ xéᴛ x.ử ʙị ᴄáᴏ ᴛʀầɴ Đứᴄ ᴛʀᴜɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟼𝟷, ᴄựᴜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ…

ʙạɴ ᴛʜâɴ

ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ʜỏɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ồɴ àᴏ ᴄủᴀ ʜồɴɢ Đăɴɢ ᴠà ʜồ ʜᴏàɪ ᴀɴʜ ᴛạɪ ᴛâʏ ʙᴀɴ…